โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ กองกิจการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีรับมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา (Automated Guided Vehicle) จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ ต้อนรับคณะพยาบาลและบุคลากร จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับมอบบริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day ครั้งที่ 10
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและ นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรฐานและช่อดอกไม้แสดงความยินดี
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและ นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ
ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล
“รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก”โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่
จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก”
“อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาธรรมานุภาพ
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ.ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-Accredit 3)
เปิดโครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและที่ปรึกษาโรงพยาบาล เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”
ต้อนรับคณะพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคองกรมการแพทย์ (4 เดือน) รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ต้อนรับคณะอาจารย์และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการกิจกรรมดนตรีบำบัด “รื่นเริง สงกรานต์ สราญใจ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม CSR “ ปลูกปะการังคืนสู่ธรรมชาติ ”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 2 “ สานรัก สานฝัน น้ำใจน้องพี่ MTH ”
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปฏิทินจัดกิจกรรม

เรื่องน่ารู้ของโรงพยาบาล

วีดีโอ

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
New normal medical service for cancer
ทุกกลุ่มงาน
20 ก.ค. 2563
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุกกลุ่มงาน
4 เม.ย. 2562
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกกลุ่มงาน
4 เม.ย. 2562
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ทุกกลุ่มงาน
4 เม.ย. 2562
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
คำถามสำรวจความพึงพอใจประสิทธิภาพการให้บริการและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐของกระบวนงานที่มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มงานวิชาการ
14 มี.ค. 2562
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin HCl 50 mg injection จำนวน 4,600 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg injection จำนวน 850 vial และGemcitabine 1 g injection จำนวน 230 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 injection จำนวน 2,624 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gefitinib 250 mg tablet จำนวน 60 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg injection จำนวน 5,700 vial และCalcium folinate 300 mg injection จำนวน 2,880 via lประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 300 vial และPaclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,730 via lประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg injection จำนวน 150 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 12,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 40 mg injection จำนวน 140 vial และIrinotecan 100 mg injection จำนวน 300 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 พ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้า และต้นไม้ ระยะเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g injection จำนวน 3,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 650 vial และOxaliplxtin 100 mg injection จำนวน 1,000 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule จำนวน 240 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg injection จำนวน 14,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,190 vial และCarboplatin 450 mg injection จำนวน 1,400 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 17,300 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน นะยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดจัดซื้อระบบผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4k พร้อมหัวกล้องสำหรับทำการผ่าตัดชนิดพิเศษ สำหรับการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล Digital general x-ray unit โรงพยาบาลมหา-วชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศร่างจัดซื้อระบบผสมยาฉีดอัตโนมัติแบบครบวงจร (Fully automated IV compounding System) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา I-131 Capsile for Treatment ขนาดความแรงรังสี 100,150,200 mCI ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ต.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาสารเภสัชรังสี 99m Tc MDP แบบ Unit dose ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปของเทคนิเซี่ยม-99M (สารเภสัชรังสี MIBI) จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีเทคนิเซี่ยม-99m TC GENERATOR ขนาด 500 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตวิทยา จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดจัดซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4k พร้อมหัวกล้องสำหรับทำการผ่าตัดชนิดพิเศษ สำหรับการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ Digital general x_ray unit โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.ย. 2563
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจ้ดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 ก.ย. 2563
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน ไข่ ผักและผลไม้ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา I-131 Capsile for Treatment ขนาดความแรงรังสี 100,150,200 mCI ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Elekta รุ่น Infinity S/N 153907 แบบรวมอะไหล่ และระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Elekta รุ่น Infinity S/N 154664 แบบรวมอะไหล่ และระบบปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
22 ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อสารเภสัชรังสี ๙๙m Tc MDP แบบ Unit dose ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกัน จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อสารเภสัชรังสี ๙๙m Tc MDP แบบ Unit dose ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อสารกัมมันตรังสีเทคนิเซี่ยม-๙๙ m TC Generator ขนาด ๕๐๐ มิลลูคูลี่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปของเทคนิเซียม-๙๙ เอ็ม (สารเภสัชรังสี MIBI) ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยใน ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปี พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.ค. 2563
แผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเงินบำรุง (1)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.ค. 2563
แผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเงินบำรุง (2)
จัดซื้อ จัดจ้าง
3 ก.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ก.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มิ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มิ.ย. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2563 (เวชภัณฑ์ยา)
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค - เม.ย 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.-เม.ย 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค - เม.ย 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.-เม.ย 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine – SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 เม.ย. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Portable X-ray) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 เม.ย. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
2 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟห้องผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มี.ค. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine - SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 497/2563 การซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine - SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศกรมการแพทย์
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 มี.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography Machine - SPECT/CT) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อ จัดจ้าง
19 มี.ค. 2563
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 มี.ค. 2563
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 มี.ค. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.พ. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.พ. 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล
จัดซื้อ จัดจ้าง
27 ก.พ. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) ปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาร์กอน
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์หมุนด้วยอัตราเร็วสูง พร้อมระบบนำวิถี เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อหน้ากากฉายรังสี จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ก.พ. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องจัดซื้อหน้ากากฉายรังสี จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
18 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ฯ
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 ก.พ. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ก.พ. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหลอดอาหารและกระเพาะอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2563
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหลอดอาหารและกระเพาะอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2563
ราคากลางจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหลอดอาหารและกระเพาะอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหลอดอาหารและกระเพาะอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
7 ก.พ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องช่วยล้างกล้องเอนโดสโคปแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อ จัดจ้าง
6 ก.พ. 2563
ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาหลอดอาหารและกระเพาะอาหารขนาดเล็กชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ม.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั๊กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดตั้งเพดานสำหรับห้องผ่าตัด สำหรับวิสัญญีแพทย์ จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ม.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั๊กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดตั้งเพดานสำหรับห้องผ่าตัด สำหรับวิสัญญีแพทย์ จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ม.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์และเต้ารับปลั๊กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดตั้งเพดานสำหรับห้องผ่าตัด สำหรับวิสัญญีแพทย์ จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-lonic Contrast Media ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ม.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-lonic Contrast Media ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ม.ค. 2563
ราคากลาง จัดซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-lonic Contrast Media ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
16 ม.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ม.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์หมุดด้วยอัตราเร็วสูงพร้อมระบบภาพนำวิถี เครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสี และชุดควบคุมคุณภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ธ.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 ธ.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าวประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณประจำปี)
จัดซื้อ จัดจ้าง
17 ธ.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 ธ.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าวประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุงโรงพยาบาล)
จัดซื้อ จัดจ้าง
24 ต.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์ยา) ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 พ.ย. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
10 พ.ย. 2562
1.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
1.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1445 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
1.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
2.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
2.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1443 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
2.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
3.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj และ Gemcitabine 1 g inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
3.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1433 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
3.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
4.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
4.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1431 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
5.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
5.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1539 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 g inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
5.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
6.1 ประกาศโรงพยาบาลฯเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
6.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1541 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 1000 mg inj ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
6.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 พ.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream 10% 100 gm จำนวน 21,400 หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection และ Oxaliplatin 100 mg injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1422 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection และ Oxaliplatin 100 mg injection
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection และCarboplatin 450 mg injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1420 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection และCarboplatin 450 mg injection
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1420 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection และCarboplatin 450 mg injection
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 ต.ค. 2562
เรื่องประกาศขอรับคืนฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ต.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา urea cream 10% 100gm จำนวน 21,400 หลอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) gลขที่ 1241/2562 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา urea cream 10% 100gm จำนวน 21,400 หลอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน กรกฎาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน กันยายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน มิถุนายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน เมษายน
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
สขร. 1 ประจำเดือน สิงคนหาคม
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงบกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพในห้องพักฟื้น จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ราคากลาง จัดซื้อสารเภสัชรังสี Tc MDP แบบ Unit Dose ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเภสัชรังสี 99m TC MDP แบบ Unit dose ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ราคากลาง จัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High Dose ขนาดความแรงรังสี 100, 150, 200 mCi ระยะวเลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 แบบ High Dose ขนาดความแรงรังสี 100, 150, 200 mCi ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปของเทคนิเซียม-99 เอ็ม (สารเภสัชรังสี MIBI) ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปของเทคนิเซียม-99 เอ็ม (สารเภสัชรังสี MIBI) ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิค จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่องจัดซื้อสารกัมมันตรังสีเทคนีเซียม-99 เอ็ม Tc Generator ขนาด 500 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิค จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกณธัญบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ราคากลาง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายอก ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 13 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 13 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
9 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
12 ก.ย. 2562
ผลการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 ก.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-1
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ส.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ส.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-3
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ส.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยาย จำนวน 1 กล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 มิ.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 มิ.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษา กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยาย จำนวน 1 กล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ด้วยวิธีประกวด
จัดซื้อ จัดจ้าง
5 มิ.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 622/2562 การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพลเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๒ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อจัดซื้อเครื่องประมวลผลสัญญาณภาพลเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕๙๕/๒๕๖๒ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้เล็กระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕๙๕/๒๕๖๒ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อจัดซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้เล็กระบบวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จัดซื้อ จัดจ้าง
13 พ.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 เม.ย. 2562
ประกาศโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 เม.ย. 2562
รายงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 เม.ย. 2562
ข้อมูลผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
1 ต.ค. 2561
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (มี.ค.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2562
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (ก.พ.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.พ. 2562
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (ม.ค.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ม.ค. 2562
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (ธ.ค.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ธ.ค. 2561
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (พ.ย.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 พ.ย. 2561
สขร.1 เวชภัณฑ์ยา (ต.ค.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ต.ค. 2561
สขร.1 (มี.ค.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2562
สขร.1 (ก.พ.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.พ. 2562
สขร.1 (ม.ค.62)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ม.ค. 2562
สขร.1 (ธ.ค.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ธ.ค. 2561
สขร.1 (พ.ย.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
30 พ.ย. 2561
สขร.1 (ต.ค.61)
จัดซื้อ จัดจ้าง
31 ต.ค. 2561
ประกวดราคา ซื้อรถหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 มี.ค. 2562
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 มี.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 มี.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อ จัดจ้าง
26 มี.ค. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฆ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 2รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
25 ก.พ. 2562
ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจัดซื้ออะไหล่ลิฟท์จำนวน 5 รายการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
28 ก.พ. 2562
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ต.ค.62 - มิ.ย.63)
ทุกกลุ่มงาน
23 ก.ค. 2563
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)
ประกาศรายชื่อ
1 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
1 พ.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคล
1 พ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
รับสมัครบุคคล
1 พ.ค. 2562

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง