โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์


แทนความรู้สึก ความรัก และความห่วงใย
Season of Love Song “ให้เพลงรักเป็นที่พักใจ”
มอบรางวัลกีฬาสีกรมการแพทย์
WORLD CANCER DAY โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
การฟื้นฟูสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะฉุกเฉิน
อบรมเชิงปฏิบัติการ "IC Rally"
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพยาบาล
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
จัดนิทรรศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา
Lest New Year For Someone
กีฬาสี...สานสัมพันธ์ MTH
ปลูกต้นไม้ ้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทำบุญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Music Therapy in the garden
กิจกรรมวันคริสต์มาสและมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 2
รับมอบสุนัขและบ้าน "สุขนัก" ในโครงการสุนัขบำบัด
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้
สัปดาห์รณรงค์วันต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
จิคอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่จิตอาสา
ประชุมหารือกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื่องต้น สำหรับจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
งานลอยกระทง สืืบสานประเภณีวัฒนธรรมไทย
หมอ (ผอ.) ชวนวิ่ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้าน Palliative Care
ฝึกอบรมครูอบรมที่เลี้ยงพยาบาล
ประชุมหารือกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
การพยาบาลาพราะทางแบบประคับประคอง
สร้างสุขที่ปลายทาง
จัดนิทรรศการให้ความรู้และฝึกสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
รับมอบ Balancing Bra และหมวกคลุมศีรษะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ต้อนรับพยาบาลฝึกภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพราะทางแบบประคับประคอง
กิจกรรม World Hospice and palliative care day 2018
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
MTH Hospice and palliative care day 2018
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม
อบรมฝึกภาคปฏิบัติด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง"
ประชุมหารือความร่วมมือด้านศัลยกรรม
รับมอบหมวกไหมพรม จากอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
มอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี kick off "Bay Bay Plastic Bag"