จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการทำความสะอาดและทาสีรั้วบริเวณทางเดิน ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี