หมอ (ผอ.) ชวนวิ่ง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมวิ่งออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในโรงพยาบาล ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี