ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื่องต้น สำหรับจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรที่เป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีฯโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี