จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการในอำเภอธัญบุรี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์” ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี