สัปดาห์รณรงค์วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดนิทรรศการความรู้โรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติฯ และบริการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกและตรวจเต้านมแก่ประชาชน เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี