ดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 2


นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยาย เรื่อง Smart Personality for Good Image ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี