กิจกรรมวันคริสต์มาสและมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ร่วมกับ สมาคม YWCA Bangkok (Young Women’s Christian Association of Bangkok ) โดยมีนางเขมจิต มุกดาดี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ในโอกาสจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี