ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง Music Therapy in the garden


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวเปิดโครงการ ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยมี นางสาวเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี