ทำบุญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี