ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นพยุง จำนวน 50 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี