กีฬาสี...สานสัมพันธ์ MTH


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี...สานสัมพันธ์ MTH ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี