Lest New Year For Someone


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่ไม่สามารถกลับไปเยี่ยมบ้านได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อให้ได้ร่วมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561


วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี