ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ป่วยและญาติร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562


วันที่ 9 มกราคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี