การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R” ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562


วันที่ 10 มกราคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี