ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562


วันที่ 23 มกราคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี