ออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี โดยทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง พร้อมทั้งการสอน สาธิต และฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการสังเกตและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ วัดอู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562


วันที่ 23 มกราคม 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี