แทนความรู้สึก ความรัก และความห่วงใย


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ แทนความรู้สึก ความรัก และความห่วงใย ” เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้แสดงความรัก ความห่วงใย และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม ต้นไม้แห่งกำลังใจ ดอกไม้และการ์ดสื่อรัก และการแสดงดนตรีจากบุลากรของโรงพยาบาล ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี