ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, การบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยชุดตรวจ FIT Test


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่” โดยมีการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, การบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยชุดตรวจ FIT Test และการสอนสาธิตอาหารต้านมะเร็ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562


วันที่ 4 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี