ศึกษาดูงาน วิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิตพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากประเทศออสเตรีย ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน วิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562


วันที่ 6 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี