กิจกรรม CSR “ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม CSR “ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562


วันที่ 12 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี