รับมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาผู้ป่วย


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาผู้ป่วย จำนวน 450 ถุง จากคุณอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบุคลากรจากสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562


วันที่ 13 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี