รับมอบเงินบริจาคจากคุณเสถียร ชมภูศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทเสถียรพลาสติกแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับมอบเงินบริจาคจากคุณเสถียร ชมภูศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทเสถียรพลาสติกแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งบริษัท ณ บริษัทเสถียรฯ อำเภอธัญุบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562


วันที่ 21 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี