ร่วมรณรงค์ล้างมือในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือและวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมรณรงค์ล้างมือในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือและวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562


วันที่ 26 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี