ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ณ หออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562


วันที่ 28 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี