ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร


ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562


วันที่ 1 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี