ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 2 “ สานรัก สานฝัน น้ำใจน้องพี่ MTH ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 2 “ สานรัก สานฝัน น้ำใจน้องพี่ MTH ” ณ การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2562


วันที่ 1-2 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี