ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม CSR “ ปลูกปะการังคืนสู่ธรรมชาติ ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมทำกิจกรรม CSR “ ปลูกปะการังคืนสู่ธรรมชาติ ” ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562


วันที่ 2 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี