โครงการกิจกรรมดนตรีบำบัด “รื่นเริง สงกรานต์ สราญใจ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดนตรีบำบัด “รื่นเริง สงกรานต์ สราญใจ” พร้อมร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยและญาติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562


วันที่ 9 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี