ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย” ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562


วันที่ 28 มีนาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี