นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและที่ปรึกษาโรงพยาบาล เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย”


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพร นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และที่ปรึกษาโรงพยาบาล เนื่องในวันสงกรานต์ “ขึ้นปีใหม่ไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562


วันที่ 10 เมษายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี