นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาธรรมานุภาพ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” ครั้งที่ 1 ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562/p>

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี