นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก”


นายแพทย์เอกภพ หมื่นนุช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี