โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง


โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การสอนและตรวจเต้านมด้วยเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ณ ชุมชนเอื้ออาทร คลอง 9 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี