นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง


วันที่ 3 มิถุนายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี