นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีและ นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในโครงการ QCU บ้านหลังที่สองของผู้ป่วยมะเร็ง


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และ นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโครงการ QCU บ้านหลังที่สองของผู้ป่วยมะเร็ง ในงานสัมมนาวิชาการ และมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562


วันที่ 13 กันยายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี