นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ และคณะกรรมการมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ และคณะกรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมอบของขวัญแด่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562


วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี