ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล


ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562


วันที่ 13 กันยายน 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี