ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส


ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรอง มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562


วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี