นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมีกิจกรรมร่วมฟังเทศน์ทำบุญ และทำความสะอาดในบริเวณ ณ วัดโปรยฝน ตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี