นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโปรยฝน คลอง11 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี