นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม "สื่อรักแทนใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม"


นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม "สื่อรักแทนใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม" จากสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 10 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี