นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม “ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรม “ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินระหว่างรอรับการตรวจรักษา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี