นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องระบบบริหารการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่คณะอาจารย์


นางวรรณา ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องระบบบริหารการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่คณะอาจารย์ และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี