นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ ชุมชนบ้านหนองนาสนาน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี