นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล


นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล ประธาน Service Plan ด้าน Palliative Care เขตสุขภาพที่ 4 มอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ที่เข้าร่วมแสดงผลงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี