โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)
ประกาศรายชื่อ
13 มิ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
ประกาศรายชื่อ
12 มิ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
ประกาศรายชื่อ
6 มิ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)
ประกาศรายชื่อ
6 มิ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเภสัชกร)
ประกาศรายชื่อ
6 มิ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)
ประกาศรายชื่อ
31 พ.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเภสัชกร)
ประกาศรายชื่อ
31 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
ประกาศรายชื่อ
23 พ.ค. 2562
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักโภชนากร, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
รับสมัครบุคคล
17 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
ประกาศรายชื่อ
16 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)
ประกาศรายชื่อ
1 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
1 พ.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคล
1 พ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
รับสมัครบุคคล
1 พ.ค. 2562