โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
รับสมัครบุคคล
14 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนายแพทย์)
รับสมัครบุคคล
27 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)
รับสมัครบุคคล
27 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
รับสมัครบุคคล
13 ส.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพนักงานธุรการ)
รับสมัครบุคคล
9 ส.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
รับสมัครบุคคล
7 ส.ค. 2562
รับสมัครคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รับสมัครบุคคล
7 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
รับสมัครบุคคล
6 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
รับสมัครบุคคล
6 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพนักงานธุรการ)
รับสมัครบุคคล
30 ก.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครบุคคล
2 ส.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคล
2 ส.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
รับสมัครบุคคล
2 ส.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
รับสมัครบุคคล
2 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป( ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป( ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป( ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
แจ้งรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถ)
ประกาศรายชื่อ
19 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานกระสรวงสาธารสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับ)
ประกาศรายชื่อ
15 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุข(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
รับสมัครบุคคล
15 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพนักงานธุรการ)
ประกาศรายชื่อ
10 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อ
10 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
8 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)
ประกาศรายชื่อ
5 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ) แก้ไข
ประกาศรายชื่อ
1 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ ขับรถ,พนักงานบริการ ทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
1 ก.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนายแพทย์ 3 ตำแหน่ง)
ประกาศรายชื่อ
27 มิ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)
ประกาศรายชื่อ
13 มิ.ย. 2562