โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี

ร่วมงานกับเรา

ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
18 ก.พ. 2562
2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
18 ก.พ. 2562
3
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
18 ก.พ. 2562
4
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ(โดยวิธีการสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
15 ก.พ. 2562
5
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานประจำห้องยา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
13 ก.พ. 2562
6
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
12 ก.พ. 2562
7
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
6 ก.พ. 2562
8
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562
9
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562
10
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562
11
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562
12
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562
13
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
6 ก.พ. 2562