โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี

ร่วมงานกับเรา

ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้
12 ธ.ค. 2561
2
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้
12 ธ.ค. 2561
3
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ผู้มีสิทธ์เข้าสอบ
12 ธ.ค. 2561
4
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีสิทธ์เข้าสอบ
12 ธ.ค. 2561
5
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีสิทธ์เข้าสอบ
12 ธ.ค. 2561
6
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีสิทธ์เข้าสอบ
12 ธ.ค. 2561