โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
23 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
12 ธ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
11 ธ.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
19 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
19 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
8 พ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนังานบริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
30 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
25 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
24 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
18 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
17 ต.ค. 2562
แจ้งร้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
4 ต.ค. 2562
แจ้งร้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
4 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
3 ต.ค. 2562