โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงนทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
28 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อ
27 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
25 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
25 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
25 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
25 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ประกาศรายชื่อ
24 ก.พ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
24 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
24 ก.พ. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อ
21 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
21 ก.พ. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
13 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
18 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ประกาศรายชื่อ
18 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อ
18 ก.พ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
7 ก.พ. 2563
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
6 ก.พ. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
31 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
ประกาศรายชื่อ
31 ม.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
27 ม.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
ประกาศรายชื่อ
27 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
24 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
23 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
21 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
21 ม.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
20 ม.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อ
13 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
23 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
12 ธ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
11 ธ.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
22 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
19 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
19 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
14 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
8 พ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนังานบริการ(ทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
31 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
30 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อ
25 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
24 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
18 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
17 ต.ค. 2562
แจ้งร้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
4 ต.ค. 2562
แจ้งร้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
4 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
3 ต.ค. 2562