โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลอง 10 ปทุมธานี ยินดีต้อนรับ

รับสมัครงาน

หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระสรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อ
11 ต.ค. 2562
ประกาศมูลนิธิกาญจนบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
ประกาศรายชื่อ
9 ต.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อ
3 ต.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
27 ก.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
26 ก.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
23 ก.ย. 2562
บัญชีรายชื่อเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
ประกาศรายชื่อ
16 ก.ย. 2562
บัญชีรายชื่อเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศรายชื่อ
16 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
ประกาศรายชื่อ
13 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)
ประกาศรายชื่อ
13 ก.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
ประกาศรายชื่อ
11 ก.ย. 2562
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)
ประกาศรายชื่อ
11 ก.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด)
ประกาศรายชื่อ
11 ก.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อ
3 ก.ย. 2562
การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อ
30 ส.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นายแพทย์)
ประกาศรายชื่อ
30 ส.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
30 ส.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ)
ประกาศรายชื่อ
10 ก.ค. 2562